26 April 2018

Regulations

Festivalul internaţional de film studenţesc CLUJ-NAPOCA

OBIECTIV
Festivalul este destinat tinerilor studenţi, realizatori şi producători de film de ficţiune, animaţie, documentar/antropologie vizuală şi multimedia, având ca scop promovarea filmului studenţesc de calitate şi a schimbului de experienţă între tinerii cineaşti şi publicul doritor de o alternativă cinematografică. Festivalul va consta în proiecţiile cu filmele selectate, workshop-uri, seminarii şi alte evenimente menite să promoveze producţia şi creaţia de film de scurt metraj. Festivalul este deschis tuturor studenţilor producători/autori de filme din România sau din străinătate, cu condiţia ca filmele să nu fie producţii comerciale.

ORGANIZARE
Festivalul este organizat de către secţia de Cinematografie-media, din cadrul Facultăţii de Teatru şi Televiziune, a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj, secţia Cinematografie a Universităţii Sapienţia, secţia Video a Universităţii de Artă şi Design Cluj împreună cu Centrul Cultural Francez Cluj şi alte organizaţii, instituţii şi fundaţii locale, naţionale şi internaţionale.
Proiecţiile vor avea loc în sala Auditorium Maximum şi în incintele Universităţilor partenere

  1. CONDIŢII DE PARTICIPARE
   • să fie o producţie studenţească
   • să aibă o durată sub 30 de minute
   • să fie dispobibilă pentru prezentare până la 1 noiembrie 2011
   • să fie disponibilă în format digital (DVD, CD) sau pe casetă mini DV pusă la dispoziţia comisiei în termenul fixat
   • filmele să nu fie realizate cu scop comercial

Toate materialele prezentate la competi ţia pentru FFeST Festivalul internaţional de film studenţesc trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. ÎNSCRIERE ŞI SELECŢIA

Filmele trebuie trimise organizatorilor până pe 1 noiembrie 2011 pe suport mini DV sau DVD
Pe plic se va menţiona secţiunea aleasă şi se va marca: “fără valoare comercială, pentru uz cultural”
Filmele trebuie trimise în varianta originală, însoţite de o traducere în limba engleză.
Filmele vor fi însoţite de un formular de înscriere, disponibil în variantă electronică pe site-ul organizatorilor. Autorii trebuie să trimită un acord scris pentru dreptul de utilizare a materialelor de către organizatorii Festivalului de film studenţesc în cadrul festivalului şi pentru activităţi de promovare a acestuia.
Toate costurile de expediere vor fi suportate de participanţi, în caz de deteriorare pe parcurs, organizatorii nu sunt responsabili de accidentele de transport.

  1. MODALITATEA DE SELECŢIE

Organizatorii vor desemna un comitet de selecţie care va face vizionarea şi alegerea materialelor pentru festival, pentru filmele depuse individual. Doar filmele selecţionate vor putea participa, iar lista acestora va fi disponibilă pe Internet până pe 1 noiembrie 2011.
Şcolile de cinematografie, fotografie, media din ţară şi străinătate pot participa, fără preselecţie, cu max. 90 minute de film.
Selectarea materialelor implică automat şi dreptul organizatorilor de a folosi pasaje din producţiile respective pentru activităţi de promovare în toate tipurile de media. Materialele trimise nu se returnează şi rămân în arhiva festivalului.

  1. PREMII

Organizatorii vor numi un juriu pentru fiecare secţiune care va decerna premii în funcţie de producţiile participante. Toate deciziile juriului sunt finale şi nu pot fi contestate şi doar participanţii înscrişi în mod oficial pot beneficia de premiile acordate.

Participarea la festival este gratuită şi nu implică nici un fel de taxe.